• قبرس شمالی
  • reza.bazargani84@gmail.com
  • +۹۰ ( ۵۳۳ ) ۸۷ ۹ ۴۷۷۶

خرید ملک در استانبول | سرمایه گذاری در ترکیه

سرمایه گذاری در ترکیه - خرید ملک در استانبول
اخذ اقامت ترکیه از طریق خرید ملک - خرید ملک در استانبول
سرمایه گذاری در ترکیه - خرید ملک در استانبول
اخذ اقامت ترکیه از طریق خرید ملک - خرید ملک در استانبول
سرمایه گذاری در ترکیه - خرید ملک در استانبول
اخذ اقامت ترکیه از طریق خرید ملک - خرید ملک در استانبول
سرمایه گذاری در ترکیه - خرید ملک در استانبول
اخذ اقامت ترکیه از طریق خرید ملک - خرید ملک در استانبول
سرمایه گذاری در ترکیه - خرید ملک در استانبول
اخذ اقامت ترکیه از طریق خرید ملک - خرید ملک در استانبول
سرمایه گذاری در ترکیه - خرید ملک در استانبول
اخذ اقامت ترکیه از طریق خرید ملک - خرید ملک در استانبول
سرمایه گذاری در ترکیه - خرید ملک در استانبول
اخذ اقامت ترکیه از طریق خرید ملک - خرید ملک در استانبول
سرمایه گذاری در ترکیه - خرید ملک در استانبول
سرمایه گذاری در ترکیه - خرید ملک در استانبول

مجتمع های مسکونی استانبول

ترکیه - استانبول
: مروری کلی بر پروژه

  • نام پروژه: مجتمع های مسکونی شهر استانبول
  • امکان پرداخت قسطی: موجود میباشد
  • واقع در شهر استانبول
  • دارای پارکینگ


: شرایط اخذ اقامت ترکیه

جديدا دولت تركيه قانونى تحت پرداخت ٢٥٠ هزار دلار براى اقامت دائم تصويب كرده است كه صرفا جهت اقامت دائم مى باشد، براى اخذ اقامت موقت و قابل تمديد سالانه خريد ملك كافى مى باشد، بدين منظور كه خريداران مى توانند با پرداخت مبلغ ٣٠ درصد تمامى مراحل اخذ اقامت را با استفاده از وكيل رسمى شركت سپرى كنند: مراحل ثبت سند ملک

طى قرار داد امضاء شده ما بين خريدار و شركت فروشنده مراحل ثبت سند به مرحله اجرا درآمده و درصورت استفاده از اقساط ٣ ساله تا پرداخت آخرين مبلغ قسط، سند موقت در اختيار خويدار قرار مى گيرد. سند قطعى و اصلى بنام خريدار بعد از اتمام اقساط صدور خواهد شدجهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید