• قبرس شمالی
  • reza.bazargani84@gmail.com
  • +۹۰ ( ۵۳۳ ) ۸۷ ۹ ۴۷۷۶

مشاوره جهت خرید ملک در قبرس شمالی

سرمايه گذارى يكى ازاساسى ترين عوامل حياتى ميباشد كه سبب شده است سوالاتى در مورد اخذ اقامت از طريق خريد ملك و ثبت شركت جهت فعاليت اقتصادى و زندگى پيش آيد، عمده سوالاتى كه ذهن را مشغول ميكند در رابطه با آينده جزيره است و اينكه آيا ميتوان ملك را در سالهاى آتى به قيمت بالاتر به فروش رسانيد يا خير. نكته قابل توجه اين است كه بعضى از سرمايه گذاران در حيطه ملك و آپارتمان بعلت شباهت فرهنگ با ايران و همچنين اعتقادات و باورهاى مذهبى نگرش مهاجران به سرمايه گذارى در خصوص ثبت شركت و خريد ملك را افزايش داده است. با توجه به سؤالات متعدد در خصوص فرهنگ و نحوه زندگى كه اكثر هموطنان دچار شك و ترديد مى شوند ميتوان به اين نكته اشاره كرد كه محيط قبرس كاملا متشكل از فرهنگ اروپايى و بريتانيايى ميباشد واين امر باعث ازدياد تقاضا براى سرمايه گذارى شود، با توجه به آمار ثبت شده از سال ٢٠١١ تا به امروز تمامى مهاجران ايرانى أعم از دانشجويان و خانواده ها از طريق سرمايه گذارى تا سقف ٤٠ درصد افزايش يافته است، بدين منظور كه سرمايه گذارى از طريق ملك كه ساده ترين راه براى خانواده ها براى اخذ اقامت ميباشد رو به افزايش بوده و به علت سهولت در امر سرمايه گذارى و پتانسيل بالاى جزيره به لحاظ پيشرفت به علت موقعيت جغرافيايى و استراتژيكى اكثر سرمايه گذاران رو به توسعه آپارتمان سازى روى آورده اند، دليل اين امر صرفا مطلوب بودن بازار با قيمتهاى مناسب فرصت رشد را مهيا كرده است. ثبات اقتصادى و رشد مطلوب جزيره نسبت به كشورهاى مجاور و بعلت مقصد توريستى بودن و شناخته شدن بعنوان سومين جزيره بزگ مديترانه اى و جزء ٥ جزيره امن جهان توجه بسيارى از سرمايه گذاران و خانواده ها را جذب كرده است. يكى ديگر از حساسيتهاى ايرانيان هنگام سرمايه گذارى در مورد سند ملك ميباشد كه ميتوان به شرح زير بيان كرد. سند يا koçan به زبان قبرسى كه مشابه ايران بوده و بعد از واريزى ماليات مربوط به خريد ملك كه تنها (نيم)درصد از كل قيمت ميباشد پس از طى مراحل ادارى سند اصلى را ارائه ميدهد

:انواع سند
Exchange Title سند معاوضه اى یا -
Turkish Title ترکی یا -

دو نوع سند ميباشد كه هيچ تفاوتى بين نحوه پرداخت وجود ندارد و فرق اسناد صرفا در نوع اسناد ميباشد، اسناد معاوضه اى بعلت معاملات قبرس ترك با قبرس جنوبى طى معامله ملك ميباشد و به خاطر صداقت در معاملات و عدم كلاهبردارى ، تمامى اسناد تعويضى مشخص بوده و اداره ثبت اسناد رسمى با مداخله و تاييد دولت، نوع سند درج مى شود و اسناد اصلى ترك صاحبانشان ترك قبرس بوده و اصالتا جزو دارايى قبرس شمال بوده و طى هيچ معامله اى معاوضه نشده است. تنها تفاوت را ميتوان بعلت اصيل بودن سند ترك بالا بودن قيمت اين نوع اسناد نسبت به اسناد معاوضه اى اشاره كرد

: نحوه پرداخت

نحوه پرداخت شركتهاى داخل شهر فاماگوستا: با پرداخت اوليه ٣٠ درصد موقع عقد قرارداد، ٣٠ يا ٤٠ درصد مبلغ را تا هنگام اتمام پروژه و مابقى مبلغ هنگام تحويل كليد. در صورت آماده بودن پروژه براى اسباب كشى بقیه مبلغ به صورت نقدى بايد پرداخت شود

نحوه پرداخت شركتهاى اسكله: تمامى پروژ ه هاى موجود در اسكله در مجاورت دريا قرار دارند و اكثرا مجتمع هاى تفريحى و مسكونى مى باشند، وشرايط پرداخت با پرداخت اوليه ٢٥ درصد ، خريداران مى توانند مابقى مبلغ را طى اقساط كوتاه مدت ٢ ساله بدون بهره، اقساط بلند مدت ٥ ساله با بهره سالانه ٩.٢ درصد ، و پرداخت بلند مدت ٧ ساله كه شامل پرداخت ٢ سال بدون بهره و مابقى ٥ سال با بهره ٩.٢ درصد پرداخت كنند

نحوه پرداخت شركتهاى شهر گيرنه: پروژ ه هاى موجود در شهر گيرنه نيز در مجاورت دريا قرار گرفته و اكثرا مجتمع هاى تفريحى و مسكونى مى باشند، و شرايط پرداخت به شرح زير مى باشد: ٣٠ درصد مبلغ موقع عقد قرارداد و مابقى طى اقساط ٢ تا پنج ساله ميباشد، طى پرداخت ٢ سال بدون بهره تلقى مى شود و طى اقساط بلند مدت ٥ سال ، سود سالانه ٩ درصد همراه با وام بانكى اعمال خواهد شد


نكته قابل توجه اين است كه در تمامى شهر ها هنگام پرداخت اوليه ( ٢٥ يا ٣٠ درصد) مبلغ ،اقامت خريدار اخذ شده و سند قطعى به نام خریدار ثبت خواهد شد
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید