• قبرس شمالی
  • reza.bazargani84@gmail.com
  • +۹۰ ( ۵۳۳ ) ۸۷ ۹ ۴۷۷۶

خدمات بازرگان گروپ

: تمامی خدمات زیر به صورت رایگان از سوی بازرگان گروپ ارائه میگردد

مشاوره در امورات خريد و نحوه پرداخت اقساط طى دوران كوتاه و بلند مدت -
مشاوره در مورد چگونگى ثبت شركت -
صدور دعوتنامه و ترانسفر رايگان از فرودگاه همراه خودروهاى شركت -
در صورت خريد از مجتمع هاى تفريحى و مسكونى اقامت ٣ روزه رايگان در خانه هاى لوكس مبله شركتها تدارك خواهد شد -
در صورت خريد در داخل شهر مناسبترين هتل، با بودجه مشترى رزرو خواهد شد -
بازديد تمامى پروژه ها چه در داخل و يا خارج از شهر توسط نماينده شركت انجام خواهد شد -
امورات پرداخت ماليات و ثبت سند قطعى توسط نمايندگى -

مشاور امین شمادر سرمایه گذاری

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید