• قبرس شمالی
  • reza.bazargani84@gmail.com
  • +۹۰ ( ۵۳۳ ) ۸۷ ۹ ۴۷۷۶

اخذ اقامت قبرس شمالی و قوانین مهاجرتی

قوانين جديد دولت قبرس شمالى در خصوص مهاجرت، اخذ ويزاى توريستى براى بازديد

هر شخص خارجى نميتواند ماكسيمم بيشتر از نود روز در جزيره حضور داشته باشد بدين معنى كه اگر قصد تمديد ويزا داشته باشد فقط درهر ٦ ماه ميتواند ٣ ماه ويزاى توريستى داشته باشد. اگر فرد درخواست ورود مجدد به جزيره را داشته باشد بعد از گذشت هشتاد روز مجددا ميتواند ويزاى ٩٠ روزه دريافت كند.در صورتيكه فرد دعوتنامه از سوى شركت معتبر ساختمانى جهت بازديد و خريد خانه را داشته باشد به راحتى فرد متقاضى ميتواند همراه با خانواده خود ويزاى حد اقل یک ماهه رو بگيرد، در صورت قطعى شدن خريد ملك از طرف متقاضى پس از صدور دفترچه اقامت بدون نياز به ويزا به تعداد دلخواه ميتوانند مهر ورود و خروج بزنند. در صورتيكه فرد ويزاى كار داشته باشد ميتواند با ٣ نفر از اعضاى خانواده يا نزديكان خود زندگى كنند در واقع يك فرد با ويزاى كار ميتواند تا ماكسيمم ٣ نفر از بستگان خود زندگى كندقوانين جديد براى ورود به قبرس

داشتن دعوتنامه جهت بازديد پروژ ه ها با صدور رواديد حد اقل یک ماه
داشتن پذيرش رسمى از يكى از دانشگاه هاى قبرس شمالى جهت ادامه تحصيل كه بايد نسبت به تاريخ درج شده در كشور حضور داشته باشند
داشتن رزرواسيون هتل براى گرفتن ويزاى بين ١ تا ٣ ماه
اخذ اقامت از طريق خريد ملك ، بدين معنا كه در صورت عقد قرار داد طى ٣ هفته كارى دفترچه اقامت متقاضى بهمراه خانواده صادر ميشود. ابتدا براى گرفتن برگه سلامت نياز به آزمايش خون براى متقاضى و همراهان نياز وجود دارد، بعد از گرفتن برگه سلامت نتايج به وزارت امور داخلى جهت بررسى و صدور دفترچه اقامت فرستاده شده و طى ٣ هفته كارى دفترچه صادر شده. قابل ذكر هست كه مالكان ملك در قبرس شمالى بعد از اخذ دفترچه اقامت نيازى به گرفتن مهر ويزا در فرودگاه نخواهند داشت و بعنوان شهروند شناخته ميشوند. مالكان بالاى ٦٠ سال موقع خويد ملك نيازى به انجام تشريفات اقامت نداشته و به دلخواه خود ميتوانند تردد كنند: شرايط اخذ اقامت

با خريد ملك در قبرس شمالى مراحل اخذ اقامت بعد از پرداخت ماليات پنج صدم درصد ماليات كل مبلغ خريدارى شده و باز كردن حساب بانكى با موجودى حد اقل ٢٥٠٠٠ لير ترك و ثبت در اداره مهاجرت و بعد از نتايج آزمايش خون براى حصول اطمينان از سلامت، طى ٣ هفته اقامت اوليه ٦ ماهه صدور ميشود، بعد از طى ٦ ماهه اول ، اقامت سالانه صدور خواهد شد. لازم به ذكر است كه هزينه اقامت ٦ ماهه ١٧٠ لير ترك و هزينه سالانه ٣٤٠ لير ترك ميباشد
نكته قابل توجه براى مهاجران اينست كه در صورت خريد ملك و ثبت شركت بعد از ٦ سال كارت شهروندى قبرس ارائه خواهد شد ( اجازه خروج براى هر مهاجر سالانه نبايد بيشتر از ٤٥ روز باشد). مهاجران قبرس شمالى بعد از گرفتن كارت شهروندى ميتوانند به سهولت به كشور هاى انگلستان، ايتاليا و آلمان سفر كنند: نحوه پرداخت

نحوه پرداخت شركتهاى داخل شهر فاماگوستا: با پرداخت اوليه ٣٠ درصد موقع عقد قرارداد، ٣٠ يا ٤٠ درصد مبلغ را تا هنگام اتمام پروژه و مابقى مبلغ هنگام تحويل كليد. در صورت آماده بودن پروژه براى اسباب كشى بقیه مبلغ به صورت نقدى بايد پرداخت شود
نحوه پرداخت شركتهاى اسكله: تمامى پروژ ه هاى موجود در اسكله در مجاورت دريا قرار دارند و اكثرا مجتمع هاى تفريحى و مسكونى مى باشند، وشرايط پرداخت با پرداخت اوليه ٢٥ درصد ، خريداران مى توانند مابقى مبلغ را طى اقساط كوتاه مدت ٢ ساله بدون بهره، اقساط بلند مدت ٥ ساله با بهره سالانه ٩.٢ درصد ، و پرداخت بلند مدت ٧ ساله كه شامل پرداخت ٢ سال بدون بهره و مابقى ٥ سال با بهره ٩.٢ درصد پرداخت كنند
نحوه پرداخت شركتهاى شهر گيرنه: پروژ ه هاى موجود در شهر گيرنه نيز در مجاورت دريا قرار گرفته و اكثرا مجتمع هاى تفريحى و مسكونى مى باشند، و شرايط پرداخت به شرح زير مى باشد: ٣٠ درصد مبلغ موقع عقد قرارداد و مابقى طى اقساط ٢ تا پنج ساله ميباشد، طى پرداخت ٢ سال بدون بهره تلقى مى شود و طى اقساط بلند مدت ٥ سال ، سود سالانه ٩ درصد همراه با وام بانكى اعمال خواهد شد

نكته قابل توجه اين است كه در تمامى شهر ها هنگام پرداخت اوليه ( ٢٥ يا ٣٠ درصد) مبلغ ،اقامت خريدار اخذ شده و سند قطعى به نام خریدار ثبت خواهد شد
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید